Skip Navigation?
 

Büyük Ölçekli Pazar Ürünü

Tüm dünyadaki AIG ofisleri vasıtasıyla global hizmet ağı .Ticari ve Sınai işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak dizayn edilmiş geniş kapsamlı poliçelerimizi,  teknik uzmanlık, global risk mühendisliği hizmeti ve üstün hasar servisiyle müşterilerimize sunmaktayız.

Kimler İçin

Toplam Yangın Sigorta Bedeli 750 Milyon USD üzerinde olan, risk yönetimine önem veren ve uluslararası standartlarda yangın güvenlik önlemlerine sahip ve tercihen yurtdışında da yatırımı olan ticari ve sınai işletmelerin tamamı hedeflenmektedir.

Ürün Teminatları

Teminatlar:
Yangın ve Ek Teminatları’na ilaveten, Elektronik Cihaz Sigortası, Makine Kırılması Sigortası, Kar Kaybı Sigortası gibi teminatları da kapsamaktadır.Ayrıca bu işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik genişletilmiş ek teminatlar da belirtli limitler kapsamında sağlanabilmektedir.

Risk Mühendisliği Servisi:
Dünya  çapında uzman risk mühendislik servisimiz ile risk analizi yapılarak, hem şirketimizin  hedeflediği risklerde kullanabileceği en yüksek kapasitenin tespit edilmesi sağlanmakta, hem de Sigortalı’larımızın risklerini azaltarak yaşayabilecekleri maddi zararların ve finansal kayıpların önlenmesine yardımcı olunmaktadır.                                                                                                  

Eşsiz Kapasite :
Büyük Ölçekli Müşteriler Segmenti'nde kapasitemiz en iyi risk için kullanılmak üzere 1.5 Milyar USD olup Deprem ve Terörizm teminatları ayrıca değerlendirilmektedir.

İlgili Sektörler

Gayrimenkul        Eğitim        Perakende        Hizmet        İnşaat        Turizm       Üretim