Skip Navigation?
 

Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir olay sonucunda, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplerine karşı sigortalıyı korur.

Faydalı Bilgiler

 • Poliçelerimiz, AIG’nin dünyanın hemen her ülkesinde faaliyet göstermesi, en büyük sigorta şirketlerinden biri olması, finansal gücü, yüksek derecelendirme notu sayesinde Uluslararası platformda öncelikli olarak kabul görmektedir.
 • Tek bir olayda 50.000.000 USD’ye kadar tazminat ödeme gücü vardır.
 • Tüm dünyada yayılmış geniş hizmet ağı sayesinde tazminata konu olacak olayın yeri, niteliği, miktarı ve zamanı ne olursa olsun, anında ve yerinde, uzman kişilerce müdahale edilerek, Sigortalı’nın olayın kendi ülkesi dışında meydana gelmiş olması sebebi ile karşılaşabileceği güçlüklerin en aza indirilmesi sağlanır.
 • AIG,ABD ve Kanada da dahil, hasar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin yerel mahkemelerinin kararları sonucu çıkacak tazminatı ödemeyi kabul eder, yapılan mahkeme masraflarını karşılar.
 • AIG, 130’u aşkın ülkede bulunan ofisleri sayesinde, Sigortalının doğrudan ve dolaylı olarak ihracat yaptığı ülkelerde, ilgili ülke kanunlarının gerektirdiği yerel poliçenin düzenlenmesini sağlar.


İlgili Sektörler

 • Küçük, orta, büyük ölçekli işletmeler
 • Endüstriyel ve ticari kuruluşlar
 • Oteller
 • Inşaat sanayi
 • Ihracatçılar
 • Güç sistemleri
 • Yurtdışında taahhütlük hizmeti veren Türk girişimciler
 • Üretim (makine, metal, elektrik-elektronik, plastik, tekstil, otomotiv, bilgi Teknolojileri)
 • Iletişim hizmetleri
 • Yiyecek-içecek
 • Danışmanlık firmaları

Teminat Tanımı

Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplerine karşı sigortalıyı korur.

Kimler Yararlanabilir

Küçük, orta, büyük ölçekli işletmeler, endüstriyel ve ticari kuruluşlar, oteller, inşaat sanayi, ihracatçılar.