Skip Navigation?
 

İşveren Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Faydalı Bilgiler

  • Poliçelerimiz, AIG’nin dünyanın hemen her ülkesinde faaliyet göstermesi, en büyük sigorta şirketlerinden biri olması, finansal gücü, yüksek derecelendirme notu sayesinde Uluslararası platformda öncelikli olarak kabul görmektedir.
  • Tek bir olayda 50.000.000 USD 'ye kadar tazminat ödeme gücü vardır.
  • Tüm dünyada yayılmış geniş hizmet ağı sayesinde tazminata konu olacak olayın yeri, niteliği, miktarı ve zamanı ne olursa olsun, anında ve yerinde, uzman kişilerce müdahale edilerek, Sigortalı’nın olayın kendi ülkesi dışında meydana gelmiş olması sebebi ile karşılaşabileceği güçlüklerin en aza indirilmesi sağlanır.
  • AIG, ABD ve Kanada da dahil, hasar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin yerel mahkemelerinin kararları sonucu çıkacak tazminatı ödemeyi kabul eder, yapılan mahkeme masraflarını karşılar.
  • AIG, 130’ u aşkın ülkede bulunan ofisleri sayesinde , Sigortalının doğrudan ve dolaylı olarak ihracat yaptığı ülkelerde, ilgili ülke kanunlarının gerektirdiği yerel poliçenin düzenlenmesini sağlar.

Teminat Kapsamı

Yine aynı kurum tarafından işveren karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarları da bu poliçe kapsamındadır.Aşağıdaki teminatlar ek olarak sigorta teminatına dahil edilebilir.

  • İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları,
  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları,
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,
  • Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri,
  • Manevi tazminat talepleri

İlgili Alanlar

Küçük, orta, büyük ölçekli işletmeler

Endüstriyel ve ticari kuruluşlar.

Oteller

İnşaat sanayi

Ihracatçılar