Skip Navigation?
 

İhtiyari Araç Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası

Aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı olan limitlere kadar teminat altına alır.

Teminat Kapsamı

Üçüncü şahıslara verilecek zararlar Trafik Sigortası limitlerini aşıyorsa, aşan kısım police belirlenen limitler dahilinde zarar görene ödenecektir.

Otomatik Teminatlar:

  • Bedeni ve Maddi Zararlar


İsteğe Bağlı Teminatlar:

  • Yaşam Kaybı ve Sürekli Sakatlık
  • Tedavi Masrafları
  • Manevi Tazminat Talepleri

Faydalı Bilgiler

  • Poliçelerimiz, AIG’nin dünyanın hemen her ülkesinde faaliyet göstermesi, en büyük sigorta şirketlerinden biri olması, finansal gücü, yüksek derecelendirme notu sayesinde Uluslararası platformda öncelikli olarak kabul görmektedir.
  • Tüm dünyada yayılmış geniş hizmet ağı sayesinde tazminata konu olacak olayın yeri, niteliği, miktarı ve zamanı ne olursa olsun, anında ve yerinde, uzman kişilerce müdahale edilerek, Sigortalının olayın kendi ülkesi dışında meydana gelmiş olması sebebi ile karşılaşabileceği güçlüklerin en aza indirilmesi sağlanır.
  • AIG,ABD ve Kanada da dahil, hasar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin yerel mahkemelerinin kararları sonucu çıkacak tazminatı ödemeyi kabul eder, yapılan mahkeme masraflarını karşılar.
  • AIG, 130’u aşkın ülkede bulunan ofisleri sayesinde, Sigortalının doğrudan ve dolaylı olarak ihracat yaptığı ülkelerde, ilgili ülke kanunlarının gerektirdiği yerel poliçenin düzenlenmesini sağlar.