Skip Navigation?
 

 

Alanında Dünyanın En Büyük Sigortacılarından Birinin Öncü Piyasa Ürünleri

AIG Sigorta, yenilikçi ve öncü çözümleri, özel fiyatlandırma ve ürün geliştirme kabiliyeti ile Sorumluluk Sigortalarında dünya lideridir.

İhtiyari Araç Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası

Aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı olan limitlere kadar teminat altına alır

İşveren Sorumluluk Sigortaları

Bu sigorta ile, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Ürün Geri Çağırma Sigortası

AIG sigorta Ürün Geri Çağırma Sigortası ile müşterilerine sektörde bir ilk olan ayrıcalıklı bir hizmet sunmaktadır.

Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Kişinin, yasa dolayısıyla yaptırmak zorunda olduğu sigortalardır.

İşletmeler ve Yükleniciler için Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortaları

İşletmeler ve Yükleniciler için Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir olay sonucunda, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplerine karşı sigortalıyı korur.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Sigortalının ürettiği malların kullanılması esnasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve maddi zararları tazmin eder.