Skip Navigation?
 

Ürün Tanımı

Emteanın bir yerden bir yere taşınması sırasında karşılaşılabilecek rizikoları güvence altına almaktayız.  

Neden AIG

AIG, dünya genelinde 700 milyon ABD doları tutarında nakliyat üretimi gerçekleştirmektedir. Broker ve müşteriler ile uzun süreli ilişkiler kurmak için çalışan istikrarlı ve piyasada ün kazanmış teknik (underwriter) ekibe sahibiz. Dünya genelinde tüm AIG ofislerinde çalışan son derece yetkin nakliyat hasar ekibimiz ve nakliyat hasar eksperleri bulunmakta , ve hasar işlemleri konusunda kusursuz ve tutarlı bir yaklaşım sergilemektedir.


Hasar kontrol mühendislerinden oluşan global ağımız; deniz yolu ile gerçekleşen yük taşımacılığı, yükleme ve istifleme,  güzergah bazında riskin en aza indirilmesi ve emteanın hasarsız bir şekilde teslim edilmesi için güvenlik önlemleri gibi hususlarda analiz ve ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir. Hasar kontrolü hizmetleri, statik risk analizi, altyapı değerlendirme, Limanlar ve Terminalleri de kapsayacak şekilde genişletilebilir. Hasar kontrol  mühendislerimiz, daha büyük ölçekli ve karmaşık projelerde risk yönetimini de koordine ederek gerektiğinde görüş bildirmekte ve bağımsız eksper ve denetçileri yönetmektedir.

Kimler İçin

Hasar kontrol mühendislerinden oluşan global ağımız; deniz yolu ile gerçekleşen yük taşımacılığı, yükleme ve istifleme, güzergah bazında riskin en aza indirilmesi ve emteanın güvenli bir şekilde teslim edilmesi için güvenlik önlemleri gibi tüm hususlarda analiz ve ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir. Hasar kontrolü hizmetleri, statik risk analizi, altyapı değerlendirme, Limanlar ve Terminalleri de kapsayacak şekilde genişletilebilir. Hasar kontrol mühendislerimiz, daha büyük ölçekli ve karmaşık projelerde risk yönetimini de koordine ederek gerektiğinde görüş bildirmekte ve bağımsız eksper ve denetçileri yönetmektedir.

Ürün Teminatları

Geniş Teminat;
Emteanın çıkış deposundan varış deposuna ulaşıncaya kadar uğrayabileceği her türlü zarara karşı teminat sağlamaktadır.

Dar Teminat;

Taşınan emteanın ve onu taşıyan vasıtanın sevkiyat esnasında birlikte uğrayabileceği kaza ve benzeri fiziksel zararlara karşı güvence sağlamaktadır.

Tam Ziya;
Taşıyan araçla beraber emteanın tamamen zarar görmesi ve kullanılmaz hale gelmesini teminat altına almaktadır.

İlgili Sektörler