Skip Navigation?
 

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yöneticilerin görevlerini özgüven içerisinde yerine getirmeleri için sunduğumuz sigorta teminatıdır.

Yönetici sorumluluk sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetim vasfı ile görevlerini yerine getirirken yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlar.

Kimler Faydalanabilir

Yerel ya da uluslararası ayırtetmeksizin her sektörden küçük ve orta ölçekli işletmeler, vakıflar, dernekler, diğer üyelik gerektiren kuruluşlar ve büyük kurumlar, borsada işlem gören şirketler, ortaklılar, finans kurumları, özel sermaye şirketleri, risk sermayesi şirketleri ve bankalar için.

Teminat Kapsamında Neler Var ?

 • Hissedarlar, ortaklar
 • İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları
 • Alacaklılar
 • Rakip Firmalar
 • Müşteriler
 • Şirketin iş yaptığı diğer firmalar
 • Şirket Çalışanları
 • Tasfiye Memurları
 • Şirket
 • Yabancı yatırımcılar
 • idari ve resmi kuruluşlar tarafından yapılan soruşturmalar
 • Tedarikçiler
 • Kreditörler
  tarafından talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarları, resmi kurumlar tarafından yöneticilere kesilen idari para cezaları ve dava nedeniyle oluşan savunma masrafları teminat altına alınmaktadır.