Skip Navigation?
 

Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı, vazifeli personeli tarafından  Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde işyeri ile bankalar ve diğer müesseseler arasında muhafaza ve sevk edilecek, sigorta ettirene ait çek, senet, esham ve tahvilat ve benzeri kıymetli evrak şartlar gereğince teminat altına alınmaktadır.

Kıymetli Evraklar Teminat Altında

  • Sigorta ettirene ait çek, senet, esham ve tahvilat ve benzeri kıymetli evrak şartlar gereğince teminat altına alınmaktadır.
     

Kapsamlı Teminat

  • Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı, vazifeli personeli tarafından Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde işyeri ile bankalar ve diğer müesseseler arasında muhafaza ve sevk edilecek, sigorta ettirene ait çek, senet, esham ve tahvilat ve benzeri kıymetli evrak şartlar gereğince teminat altına alınmaktadır.