Skip Navigation?
 

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki hata ya da ihmaller nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı zarar taleplerine karşı işletmeler ve çalışanlar için koruma.

Bu teminat, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. Talep edilmesi halinde, sigortalının yurtdışında yürüteceği mesleki faaliyetler de sigorta kapsamı altına alınmaktadır.

Kimler Bu Teminattan Faydalanabilir?

• Serbest Muhasebeciler / Mali Müşavirler
• Avukatlar
• Mimar ve Mühendisler
• Seyahat Acenteleri
• Yönetim Danışmanları
• Medya Hizmetleri  

• Bilgi İşlem,Programlama
• Sigorta Acenteleri / Brokerleri
• Çeviri Büroları
• İnsan Kaynakları
• Destek hizmetleri / Çağrı Merkezleri
• Ekspertiz Hizmetleri

Başta olmak üzere çeşitli alanlarda mesleki faaliyette bulunan gerçek şahıs ve kurumlar için teminat verilmektedir.

Neler Kapsama Dahildir

Sigortalının mesleki hizmetini yerine getirirken her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan kusur ve ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirmemesi durumlarında üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatı kapsamaktadır.

Savunma Masrafları
Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır.

Mahkemeye Katılma Masrafları
Bir sigortalının mahkemeye katılması gerekli durumlarda günlük masrafları kapsanmaktadır. Bu teminat için muafiyet uygulanmamaktadır.

Hakaret, Manevi Tazminat Talepleri

Sigortalıdan hakaret nedeniyle talep edilen tazminat ve manevi tazminat talepleri kapsanmaktadır.