Skip Navigation?
 

Emniyeti Suistimal Sigortası

Emniyeti suistimal sigortası ile sigorta ettirenin hizmetinde bordrolu olarak çalıştırdığı kişi/kişilerin, kendilerine tevdi olunan sigorta ettirene ait para, mücevher, değerli kağıtlar ve benzeri mal varlıklarını kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmek, zimmetine geçirmek ve sahtekarlık yoluyla bunlara sahip olmak gibi eylemlerle kendilerine duyulan güveni kötüye kullanmaları durumunda sigorta ettirenin uğrayacağı maddi zarar güvence altına alınır.

Nakit ve Kıymetli Evraklar Teminat Altında

Sigortalının emrinde ve hizmetinde bordrolu olarak çalıştırdığı kişi/kişilerin kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili bilumum işler üzerindeki yetki ve tasarrufların kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmelerini poliçede yazılı limitlere kadar tazmin etmektedir.