Skip Navigation?
 

Finansal Sigortalar

AIG Sigorta, Türkiye’de yerleşik Sigorta Şirketleri arasında ilk olma özelliği taşıyan Finansal Sigortalar Departmanı, küresel sigortacılık pazarlarındaki deneyimlerini benzersiz ve kapsamı ile öne çıkan ürünleri aracılığıyla en uygun prim ve şartlar ile siz değerli sigortalılarına sunmaktadır. Uzmanlığımız ve yenilikçi ürünlerimiz, farklı ihtiyaçlara uygun çözüm üretme kabiliyetini beraberinde getirmektedir.

Emniyeti Suistimal Sigortası

Sigortalının emrinde ve hizmetinde bordrolu olarak çalıştırdığı kişi/kişilerin kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili bilumum işler üzerindeki yetki ve tasarrufların kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmelerini poliçede yazılı limitlere kadar tazmin etmektedir.

Menkul Kıymetler Sorumluluk Sigortası

Halka arz kararı ile birlikte izahname kaynaklı oluşabilecek risklerde geçerlidir. AIG tarafından sunulan Menkul Kıymetlerin Halka Arzı teminatı ile halka arz süreci ve sonrasındaki risklerinizi teminat altına alabilirsiniz.

Taşınan Para Sigortası

Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı, vazifeli personeli tarafından Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde işyeri ile bankalar ve diğer müesseseler arasında muhafaza ve sevk edilecek, sigorta ettirene ait çek, senet, esham ve tahvilat ve benzeri kıymetli evrak şartlar gereğince teminat altına alınmaktadır.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yöneticilerin görevlerini özgüven içerisinde yerine getirmeleri için sunduğumuz sigorta teminatıdır.Yönetici sorumluluk sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetim vasfı ile görevlerini yerine getirirken yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlar.

Kaçırılma, Fidye ve Şantaj Sigortası

AIG Sigorta kaçırılma , fidye ve şantaj sigortası ile sadece maddi çözüm değil aynı zamanda danışmanlık hizmetleri ile söz konusu süreçte aktif rol alarak kaçırılan kişi veya kişilerin sağlıklı bir şekilde geri dönmelerini sağlamaktadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Tazminat ödeme gücü, sigortalılarına yüksek teminat limitleri sunabilme olanağı sağlamaktadır.Sigortalılarımız lokal poliçeler temin edebildikleri gibi, ihtiyaçları doğrultusunda tüm dünyada geçerli teminat kapsamına da sahip olabilmektedirler.

Veri Koruma Sigortası

AIG, veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel hasarlarına karşı yenilikçi bir koruma paketi Veri Koruma Sigortası ürününü geliştirdi. AIG, bilgi güvenliği uzmanları, halkla ilişkiler danışmanları ve hukuk müşavirleri ile işbirliği içinde, sigorta korumasına ek olarak bir dizi katma değerli hizmet de sunabilmektedir.