Skip Navigation?
 

Enerji Sigortaları - Operasyonel Dönem Yangın Sigortası

Karmaşık faaliyet konuları sebebiyle özellik arzeden tesislerin operasyonel dönem yangın sigortaları İlgili sektörlerde deneyimli uzman risk mühendislerimizin desteğiyle karmaşık faaliyet konularında Tüm Riskler esaslı poliçelerimizi müşterilerimize sunmaktayız.

Kimler İçin

        * Termik Santraller ve Doğalgaz Çevrim Santralleri başta olmak üzere

        * Elektrik Üretim Tesisleri

        * Açık ve Kapalı olduklarına bakılmaksızın Madenler

        * Akaryakıt Dolum Tesisleri, Rafineriler vb.

        * Petrokimya Tesisleri

        * Kimya ve İlaç Sanayi

        * Petrol kuleleri

Sigorta Teminatları

Kapasite:
Projesi tamamlanmış yatırımların işletmeye alınması ile birlikte doğan Operasyonal Dönem Yangın Poliçesi ihtiyacına bütün riskler esaslı teminatımız ve 1 Milyar USD’lik  kapasitemiz ile çözüm sunmaktayız.

Operasyonel Risk Yönetimi:

Her biri kendi alanında uzun yıllara dayanan saha tecrübesine sahip uzman risk mühendislerimizden oluşan global risk mühendisliği ekibimiz tarafından yapılan çalışmalarla Elektrik Santralleri, Petrokimya Tesisleri, Kimya Fabrikaları ve Maden İşletmelerine özel analizler yapılmaktadır.
Bu analizlerle hem şirketimizin  hedeflediği risklerde kullanabileceği en yüksek kapasitenin tespit edilmesi sağlanmakta, hem de Sigortalı’larımızın özel risklerini azaltarak yaşayabilecekleri maddi zararların ve finansal kayıpların önlenmesine yardımcı olunmaktadır.