Skip Navigation?
 

Perakende

Türkiye’de perakende sektörü enerji, eğitim ve sağlık sektörlerinin ardından dördüncü büyük sektördür. Türkiye perakende sektörü büyüklüğünün 2012 sonu itibariyle 300 milyar dolar olduğu ve 2013 - 2017 yılları arasında yıllık büyüme oranının %10 olacağı öngörülmektedir. Türk perakende sektörü Avrupa'da 7. dünyada 10. büyük perakende sektörüdür.

Yabancı stratejik yatırımcıların ve özel sermaye fonlarının Türkiye’nin büyüyen perakende markalarına ilgisi yüksektir. Türkiye perakende sektörü açısından büyümeyi sürdürecek bir ülke olarak gelecek vadetmektedir. Sahip olduğumuz AVM’lerin her geçen gün daha da arttığı göz önüne alındığında, perakendenin daha çekişmeli bir hal alacağını söyleyebiliriz. Bunun yanına indirim marketlerinin ve yerel perakende zincirlerinin kaydettiği büyümenin de etkisi ile Türkiye’nin perakende sektöründeki büyümenin gelecek yıllarda daha rekabetçi ortamda çok daha büyüyeceğini görmek mümkündür.

Perakende Sektörüne Yönelik Ürünlerimizi İnceleyin

Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası

Giderek artan kamu farkındalığı ve kapsamı genişletilen çevre mevzuatları, işletmelere ve yüklenicilere çevreye verdikleri zararlar konusunda daha büyük görevler yüklemiştir. Bu bağlamda işletmelerin ve yüklenicilerin çevre kirliliği sorumlulukları giderek artmaktadır. AIG Sigorta’nın Türkiye’de bulunan alanında uzman underwriter ekibi, 10 yılı aşkın süredir yenilikçi yaklaşımı ile Çevre Kirliliği Sorumluluk branşında hizmet vermektedir.

İhtiyari Araç Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası

Aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı olan limitlere kadar teminat altına alır

İşveren Sorumluluk Sigortaları

Bu sigorta ile, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Tazminat ödeme gücü, sigortalılarına yüksek teminat limitleri sunabilme olanağı sağlamaktadır.Sigortalılarımız lokal poliçeler temin edebildikleri gibi, ihtiyaçları doğrultusunda tüm dünyada geçerli teminat kapsamına da sahip olabilmektedirler.

Taşınan Para Sigortası

Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı, vazifeli personeli tarafından Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde işyeri ile bankalar ve diğer müesseseler arasında muhafaza ve sevk edilecek, sigorta ettirene ait çek, senet, esham ve tahvilat ve benzeri kıymetli evrak şartlar gereğince teminat altına alınmaktadır.

Ürün Geri Çağırma Sigortası

AIG sigorta Ürün Geri Çağırma Sigortası ile müşterilerine sektörde bir ilk olan ayrıcalıklı bir hizmet sunmaktadır.

Veri Koruma Sigortası

AIG, veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel hasarlarına karşı yenilikçi bir koruma paketi Veri Koruma Sigortası ürününü geliştirdi. AIG, bilgi güvenliği uzmanları, halkla ilişkiler danışmanları ve hukuk müşavirleri ile işbirliği içinde, sigorta korumasına ek olarak bir dizi katma değerli hizmet de sunabilmektedir.

Emniyeti Suistimal Sigortası

Sigortalının emrinde ve hizmetinde bordrolu olarak çalıştırdığı kişi/kişilerin kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili bilumum işler üzerindeki yetki ve tasarrufların kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmelerini poliçede yazılı limitlere kadar tazmin etmektedir.

İşletmeler ve Yükleniciler için Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortaları

İşletmeler ve Yükleniciler için Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortaları

Kaçırılma, Fidye ve Şantaj Sigortası

AIG Sigorta kaçırılma , fidye ve şantaj sigortası ile sadece maddi çözüm değil aynı zamanda danışmanlık hizmetleri ile söz konusu süreçte aktif rol alarak kaçırılan kişi veya kişilerin sağlıklı bir şekilde geri dönmelerini sağlamaktadır.

Özel Tekne Sigortaları

AIG Özel Gezi Teknesi poliçesi, ”Enstitu Yat Klozu” kapsamında bulunan tüm temel risklerin yanında, teknenin özelliğine göre; Makine Hasarları ve Savaş & Grev risklerini, Kişisel Eşyaları, Çekme & Kurtarma Masraflarını,Yat Botlarına ve Kişisel Deniz Araçlarına gelebilecek zararları, Üçüncü Kişilere Karşı Doğabilecek Hukuki Sorumlulukları, Çevre Kirliliğini, Üçüncü Şahıs Tedavi Masraflarınızı, Sigortasız olan ya da Yata Çarpıp Kacan bir Teknenin Vereceği Fiziksel Hasara bağlı olan Hukuki Sorumlulukları ve Enkaz Kaldırma masraflarını teminat altına almaktadır.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir olay sonucunda, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplerine karşı sigortalıyı korur.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Sigortalının ürettiği malların kullanılması esnasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve maddi zararları tazmin eder.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yöneticilerin görevlerini özgüven içerisinde yerine getirmeleri için sunduğumuz sigorta teminatıdır.Yönetici sorumluluk sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetim vasfı ile görevlerini yerine getirirken yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlar.