Skip Navigation?
 

Eğitim

Eğitim, ulusal ekonomilerin kalkınmasında önemlidir. İnsanlara toplumda iş gören kurumsal, ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik güçlerle ilgili bir anlayış kazandırmaktadır. Bu anlayış da durağan ve geri kalmış sistemlerin yıkılarak, dinamik ve sağlıklı büyüyen bir ekonominin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli bir koşul olarak görülmektedir.
Eğitim, iş gücünün verimliliğini artırarak ekonominin büyümesine katkı sağlamaktadır.
Hizmet öncesi, hizmet içi ve işbaşı eğitimine yapılan yatırımlar da iş gücünün beceri ve yeteneklerini geliştirerek verimlilikte artışa yol açmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 16.000’in üzerinde özel öğretim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarda derslik sayısı 118,000; öğrenim gören öğrenci sayısı 4,160,000; öğretmen sayısı ise 145,000’dir. Türkiye’de eğitim sektörünün güçlü tarafları, genç nüfus, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci kapsamında eğitim seviyesini yükseltme çalışmaları, Kentlere göç nedeniyle artan ihtiyaç ve talep ve sektördeki yetişmiş eleman sayısının yüksek oluşu olarak sıralanabilir.

Eğitim Sektörüne Yönelik Ürünlerimizi İnceleyin

Emniyeti Suistimal Sigortası

Sigortalının emrinde ve hizmetinde bordrolu olarak çalıştırdığı kişi/kişilerin kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili bilumum işler üzerindeki yetki ve tasarrufların kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmelerini poliçede yazılı limitlere kadar tazmin etmektedir.

Kaçırılma, Fidye ve Şantaj Sigortası

AIG Sigorta kaçırılma , fidye ve şantaj sigortası ile sadece maddi çözüm değil aynı zamanda danışmanlık hizmetleri ile söz konusu süreçte aktif rol alarak kaçırılan kişi veya kişilerin sağlıklı bir şekilde geri dönmelerini sağlamaktadır.

Özel Tekne Sigortaları

AIG Özel Gezi Teknesi poliçesi, ”Enstitu Yat Klozu” kapsamında bulunan tüm temel risklerin yanında, teknenin özelliğine göre; Makine Hasarları ve Savaş & Grev risklerini, Kişisel Eşyaları, Çekme & Kurtarma Masraflarını,Yat Botlarına ve Kişisel Deniz Araçlarına gelebilecek zararları, Üçüncü Kişilere Karşı Doğabilecek Hukuki Sorumlulukları, Çevre Kirliliğini, Üçüncü Şahıs Tedavi Masraflarınızı, Sigortasız olan ya da Yata Çarpıp Kacan bir Teknenin Vereceği Fiziksel Hasara bağlı olan Hukuki Sorumlulukları ve Enkaz Kaldırma masraflarını teminat altına almaktadır.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir olay sonucunda, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplerine karşı sigortalıyı korur.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yöneticilerin görevlerini özgüven içerisinde yerine getirmeleri için sunduğumuz sigorta teminatıdır.Yönetici sorumluluk sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetim vasfı ile görevlerini yerine getirirken yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlar.

İhtiyari Araç Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası

Aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı olan limitlere kadar teminat altına alır

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Tazminat ödeme gücü, sigortalılarına yüksek teminat limitleri sunabilme olanağı sağlamaktadır.Sigortalılarımız lokal poliçeler temin edebildikleri gibi, ihtiyaçları doğrultusunda tüm dünyada geçerli teminat kapsamına da sahip olabilmektedirler.

Taşınan Para Sigortası

Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı, vazifeli personeli tarafından Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde işyeri ile bankalar ve diğer müesseseler arasında muhafaza ve sevk edilecek, sigorta ettirene ait çek, senet, esham ve tahvilat ve benzeri kıymetli evrak şartlar gereğince teminat altına alınmaktadır.

Veri Koruma Sigortası

AIG, veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel hasarlarına karşı yenilikçi bir koruma paketi Veri Koruma Sigortası ürününü geliştirdi. AIG, bilgi güvenliği uzmanları, halkla ilişkiler danışmanları ve hukuk müşavirleri ile işbirliği içinde, sigorta korumasına ek olarak bir dizi katma değerli hizmet de sunabilmektedir.