Skip Navigation?

Ev-Eşya Sigortası Hangi Ev Eşya Ve Aletlerini Kapsar? Teminat Bedeli Nedir?

Yayınlandığı Tarih 09.12.2014

AIG

“Eyvah! Evi su bastı!” korkularınızı bir kenara bırakın. Ev-Eşya Sigortası yaptırırsanız; cam kırılması, hırsızlık, her türlü su baskını, yıldırım, infilak,yangın, sel, ve deprem gibi durumlarda AIG Sigorta ayrıcalığı ile güvence altındasınız demektir.

Konut Poliçesi Satın Alırken Eşya Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenmelidir?
Ev-Eşya sigorta bedeli, evimizde bulunan eşyaların, günümüzdeki alım değerleri baz alınarak belirlenir. AIG Sigorta A.Ş Konut Eşya Poliçesi’nde; poliçedeki eşya teminatı, limitler dâhilinde "Yeni Değer” Esasına göre değerlendirilmekte olup, hasar esnasında giyim ve mefruşat dışında eşyalardan eskime payı düşülmemektedir.

Konut Paket Poliçesi Kapsamında Deprem Teminatı da Alabilmek İçin Ne Yapmak Gerekir?
Konut-Eşya poliçesinde deprem teminatı, poliçede yazılı bedele kadardır.

Konut Eşya Sigortası Kapsamında Sunulan Konut Yardım Hizmetleri Paketi Hangi Teminatları ve Limitleri Kapsamaktadır?

Konut Yardım Hizmetleri :

Dâhili Tesisat Problemleri
Olay başı 150 USD, Yılda 3 Defa (Malzeme-Yol-İşçilik)

Elektrik Problemleri
Olay başı 150 USD, Yılda 3 Defa (Malzeme-Yol-İşçilik)

Anahtar Kaybı ve Unutulması
Olay başı 150 USD, Yılda 3 Defa Konuta Girememe-Çıkamama (Yol-İşçilik)

Konutta Kilitli Kalanların Kurtarılması
Olay başı 75 USD, Yılda 2 Defa (Malzeme- Yol- İşçilik)

Sigortalı Faturalarının Ödenmesi
Sigortalının Kaza-Hastalık Durumunda, Organizasyon

Konaklama Hizmeti
Yangın, Dâhili Su Basması Durumu Max 3 Gece, 3 Veya 4 Yıldız Otel

Konutun Korunması ve Gözetimi
Yangın, Dâhili Su Basması Durumu, Max 48 Saat

İkametgâha Öngörülemeyen Dönüş
Yakının Hastalığı/Vefatı Veya Konutta Hırsızlık, Yangın, Su Basması Durumunda; Ulaşım

Bilgi Hattı
Sigortalının Talep Ettiği Her Türlü İş Kolu İle İgili Adres, Telefon vb Bilgi…

Ambulans Gönderimi
Acil Durumlarda En Yakın Hastaneye Yılda 3 Defa Ambulansla Nakil Hizmeti

İlaç Teslimi
Gönderim Bedeli AIG Sigorta Asistans'e Ait, Organizasyon

Poliçe kapsamındaki diğer teminatlar nelerdir?

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar Ağırlığı, Enkaz Kaldırma ve Sel-Su Baskını)
 • Hırsızlık
 • Yangın ve Dahili Su Mali Sorumluluk (Kiracı ve Komşuluk Sorumluluk)
 • Kazaen Kırılma
 • Yangın ve Dahili Su Mali Sorumluluk (Kiracı ve Komşuluk Sorumluluk)
 • Değerli Eşya Bedeli, toplam eşya bedelinin %30’u oranında teminata dahildir.
 • Ziynet Eşyaları
 • Eşya Deprem
 • Elektrik Hasarları
 • Eşyaların Geçici bir adreste bulunması

Poliçe priminin geç ödenmesi için gereken azami süre nedir?
Poliçe, tahakkuk eden prim ödemesinin tahakkuk vadesinden ve aylık olarak düzenlenen poliçenin başlangıç tarihinden itibaren azami 30 gün içerisinde ödenmemesi hâlinde, tahakkuk vadesinden itibaren azami 30 gün yürürlükte kalabilir.

Poliçe tekrar yürürlüğe girebilir mi?
Herhangi bir prim ödemesi, verilen azami süre (mehil) içerisinde ödenmemişse; ödenmesi gereken tarihi takiben 60 gün içerisinde ödenmesi, yazılı başvuru yapılması, sigortacı tarafından istenen her türlü bilgi ve belgenin tamamlanması ve bu poliçeye ait hâlen varsa geçmiş primlerin ödenmesi hâlinde poliçe tekrar yürürlüğe girebilir.

Yeni poliçe yapılabilmesi için neler gereklidir?
Poliçe sahibi prim ödemesini, ödenmesi gereken tarihi takiben 60 gün içerisinde ödememişse; yazılı başvuru yapılması, sigortacının istediği her türlü bilgi ve belgenin sağlanması ve yeni poliçenin priminin ödenmesi hâlinde poliçe yeniden yürürlüğe alınabilir.

Otomatik yenilenme/sona erme nasıl olmaktadır?
Poliçeler üzerinde yazılı olan 1 aylık sürede geçerli olup, başlangıç tarihinden itibaren birbirini takip eden aylar boyunca, aylık primlerin peşin ödenmesi hâlinde, kayıt ve şartlara tâbi kalarak, aylık poliçenin son gününe kadar yürürlükte kalacaktır. Sigortalının kendi isteği dışında gerçekleşen durumlar, mücbir sebepler olması veya poliçe üzerinde açıkça yazan zamanda primin herhangi bir sebeple ödenmemesi hâlinde, sözleşme tarihinden itibaren 30 gün yürürlükte kalacak; 30 gün sonunda hâlâ tahsil edilmemesi durumunda hiçbir ihtar yapılmaksızın otomatik olarak sona erecektir.

Poliçe iptali nasıl yapılabilir?
Sigortalının yazılı iptal başvuru yapması sonrasında, en son düzenlenen aylık poliçe üzerinden, sigortanın iptal ettiği güne bağlı olarak, gün bazlı prim iadesi ve o güne kadar işlenmemiş olan günlere ait prim tahsilatı yapılır. Sigortacı, sigortalıya 30 gün önceden bildirimde bulunarak, iptal gerçekleştirebilir, otomatik yenilemeyi durdurabilir.

Sigortalının sorumluğu ne zaman başlar? Sigorta feshi nasıl gerçekleşir?
Sigorta primi akit yapılır yapılmaz peşinen veya en geç, poliçenin teslimi karşılığında ödenmelidir. Aksi kararlaştırılmadıkça, poliçenin ön yüzüne de yazıldığı gibi; prim veya peşinatlar ödenmedikçe poliçe teslim edilmiş dahi olsa, sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigorta yaptıran kişi, poliçenin teslim edildiği günün sonuna kadar prim borcunu ödememesi durumunda temerrüde düşer ve temerrüde düştüğü tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödemezse, ihtara gerek olmaksızın poliçe feshi gerçekleşir.

Kontrolünüz dışında gerçekleşecek her durum için AIG Ev Eşya Sigortası yanınızda. Online ev eşya sigortası teklifi al sayfamızdan uygun ev eşya sigortası fiyatlarıylateklif alabilirsiniz.

Hemen paylaşın!