Skip Navigation?

Aracın Pert Olması Durumunda Yapılması Gerekenler?

Yayınlandığı Tarih 17.11.2014

Aracın Pert Olması Durumunda Yapılması Gerekenler?

Kasko Sigortası Genel Şartları’nın B. 3.3.2.2. maddesi gereğince aracın tam hasara uğraması halinde aracın hasar anındaki rayiç değeri, 3.3.2.4 maddesi gereğince aracın çalınması halinde çalınma günündeki rayiç değeri ödenir. Rayiç değer, hiçbir biçimde Türkiye Sigorta Birliği’nin yayınladığı araç değer listesinde belirtilen değeri aşmamak koşulu ile internet üzerinden ikinci el araç satışı yapan sitelerden ve/veya yetkili/özel satıcılardan en az üç teklif alınarak tespit edilir. Bu teklifler üzerinden belirlenecek rayiç değer üzerinden, eksper veya şirket değerleme uzmanı tarafından aracın hasardan önceki durumu (aracın kilometresi, genel bakım durumu, geçmiş hasar durumu vb.) da dikkate alınarak sigortacının tazminat tutarından indirim yapma hakkı saklıdır.

Bu durumda Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda aracın hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi, sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez. Değeri tamamen ödenen araç ve aksamı, talep ettiği takdirde sigortacının malı olur. Onarım masraflarının sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşsın veya aşmasın, ağır hasarlı aracın onarımının mümkün olduğunun eksper raporu doğrultusunda tespit edilmiş olması durumunda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda trafikten çekildiğine dair “Trafikten Çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez.

Rayiç bedel nasıl tespit edilir?
Ön ekspertiz raporunun sigorta şirketine ulaşmasını müteakip, gerekli incelemeler yapılır. Hasarın genel ve özel şartlar çerçevesinde hukuken ödenmesine engel olan bir durum yok ise aracın rayiç bedeli; üretim yılı, genel durumu, kilometresi, geçmiş hasar durumu gibi kriterler esas alınmak suretiyle, internet siteleri, yetkili servisler vb. yerlerden araştırılarak belirlenir. Aracın tam ziya işlemine tabi tutulacağı, ödenebilecek piyasa rayiç bedeli hakkında gerekli bilgiler, yapılan araştırmalar ile birlikte sigortalı ile paylaşılır.

İstenen belgeler
Sigortalı ile aracın tam ziya işlemine (çekme/hurda belgeli olarak) tabi tutulması ve ödenebilecek tazminat tutarı üzerinden mutabık kalınması halinde, tam ziya işlemlerinin yapılabilmesi için sigortalıya mutabakatname imzalatılır. Ve aşağıdaki belgeler talep edilir:

  • Aracın plakaları
  • Ruhsatın aslı
  • Aracın borcu olmadığına dair yazı (Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi’nden)
  • Araçta haciz veya tedbir varsa borçlu olduğu banka veya kurumdan alınacak haciz veya tedbirin kalktığına dair noter tasdikli fek veya rehin yazısı (E-devlet sistemi üzerinden gerekli kontroller ayrıca hasar personeli tarafından yapılır.)
  • Aracın asıl ve yedek anahtarları
  • Araca ait tüm dosya asılları

Çekme/hurda belgesi örneğinin temin edilmesini müteakip, sigortalıya tespit edilen ve mutabık kalınan tazminat bedeli, ibraname, feragatname ve taahhütnamenin imzalanmasını müteakip en geç 5 işgünü içerisinde ödenir.

Kontrolünüz dışında gerçekleşecek her durumda, siz ve aileniz için AIG Sigorta yanınızda. Kasko hakkında detaylı bilgi ve ucuz kasko teklifleri almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Hemen paylaşın!