Skip Navigation?
 

Genel Bilgiler

AIG Sigorta’nın sunduğu Kasko Paketi ile aracınızı koruma altına almanız artık çok kolay.

Karşılaşabileceğiniz kaza ve arızalar sonucunda uğrayacağınız zararlara karşı poliçede belirtilen özel ve ilgili genel şartlar kapsamında teminat sağlayan AIG Kasko Sigortası, çarpma/çarpışma, yanma, çalınma gibi ana teminat kapsamına giren riskler kadar; terör, deprem, sel-su baskını, kemirgenlerin vereceği zararlar, anahtarların kaybolması veya çalınması hasarları; araç içerisinde bulunabilecek kişisel eşyalarınızın çalınması, aracın yetkili olmayan kişilerce çekilmesi esnasında oluşabilecek hasarlar, aracınızda sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar gibi ek teminat kapsamında değerlendiren riskler için de poliçede yazılı limitler dahilinde koruma sağlar.

Yararlı Bilgiler

AIG'den Kasko Sigortası yaptırın; ücretsiz yol yardım hizmetlerimizden, hasarsızlık koruma teminatı ile ilgili benzersiz uygulamamızdan, hatalı akaryakıt dolumu teminatı avantajımızdan, İstanbul ilinde ücretsiz araç muayene organizasyonu hizmetimizden, hasar yapan araçla aynı segmentte kiralık araç temininden, acil kara ambulansı hizmetimizden ve çok daha fazlasından hemen faydalanın.

İsteğe Bağlı Teminatlar: Aşağıda belirtilen teminatlar standart olarak poliçeye dahil edilmez, bunları poliçeye dahil etmek tercihe bağlıdır.

 • İhtiyari Mali Sorumluluk
 • Ferdi Kaza
 • Hukuksal Koruma
 • Anahtar Kaybı

Hasar Anında İstenecek Belgeler

Kısmi Hasarlarda İstenecek Evraklar

 • Zabıt tutulmamışsa, hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe numaranız/dosya numaranız, telefon ve faks numaranızı içeren detaylı beyan
 • Trafik zaptı ya da karakol ifade tutanaklarının aslı
 • Aracınızın ruhsatının ve sürücü belgenizin fotokopisi
 • Araç üzerinde varsa dain-i mürtehin (rehin alacaklı) firmasının muvafakati
 • Vergi levhası, imza sirküleri ve ticaret sicil fotokopisi (Tüzel kişilikler için)
 • T.C. kimlik numarası ve kimlik fotokopisi (Kişiler için)
 • Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, şube adı, hesap sahibinin adı, IBAN numarası) imza ya da kaşe/imzalı beyan
 • (Rüculu ve tam ziya hasarlar dışında, 5.000 TL’ye kadar olan hasar ödemelerinde tazminat makbuzu gerekmemektedir.)

Tam Ziya Hasarlarda İstenecek Evraklar

 • Araç plakaları
 • Ruhsat aslı
 • Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi’nden borcu olmadığına dair yazı
 • Araçta haciz veya tedbir varsa, borçlu olduğu banka veya kurumdan alınacak haciz veya tedbirin kalktığına dair noter tasdikli fek veya rehin yazısı
 • Aracın asıl ve yedek anahtarları

Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • İfade tutanağı
 • Görgü ve tespit tutanağı
 • Çalıntı ruhsatı (Emniyet Müdürlüğü’nden)
 • Aracın bulunamadığına dair tutanak (Karakoldan ya da Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nden)
 • Aracın asıl ve yedek anahtarları
 • Noter tasdikli vekâletname
 • Taahhütname
 • Maliyeden borcu yoktur belgesi
 • Aracın dosyası
 • Aracın alış faturası

Sıkça Sorulan Sorular

Kasko sigortası nedir ?

Kasko sigortası, sigortalının, poliçede belirtilen herhangi bir motorlu kara taşıtının, iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması vb. durumlarda sigortalıya tazminat ödenmesi amacıyla yapılan bir mal sigortası türüdür. Araç kasko sigortası karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Kasko sigortasının amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.

Neden kasko sigortası yaptırmalıyız ?

Çünkü kasko sigortası aracınızı sadece kaza risklerine karşı değil, başta hırsızlık olmak üzere, yangın, deprem gibi kontrolünüz dışında gerçekleşecek çevresel faktörlere karşı da güvence altına alır. Kasko sigortanızın teminat kapsamını ihtiyaçlarınıza göre genişletebilirsiniz.

Kasko çeşitleri nelerdir ?

Dar Kasko: Yukarıda belirtilen ana teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko: Yukarıda belirtilen ana teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.

Genişletilmiş Kasko: Yukarıda belirtilen ana teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko: Yukarıda belirtilen ana teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür. Teminatın içeriği yukarıdaki ürünlerden hangisine uyuyorsa poliçe isminde belirtilmesi gerekir.

AIG'den Kasko Sigortası yaptırın; ücretsiz yol yardım hizmetlerimizden, hasarsızlık koruma teminatı ile ilgili benzersiz uygulamamızdan, hatalı akaryakıt dolumu teminatı avantajımızdan, İstanbul ilinde ücretsiz araç muayene organizasyonu hizmetimizden, hasar yapan araçla aynı segmentte kiralık araç temininden, acil kara ambulansı hizmetimizden ve çok daha fazlasından hemen faydalanın.

Faydalı Linkler