Skip Navigation?
 

AIG EV EŞYA SİGORTASI

AIG Sigorta'nın size özel hazırlamış olduğu Ev Eşya Sigortası evinizdeki eşyaları koruma altına alır.

Yuvanızı her türlü riske karşı koruyan bu plan dahilinde ister ev sahibi olun ister kiracı, içiniz artık daha rahat.Ev Eşya Sigortası ürünü , poliçede belirtilen riziko adresindeki bina içerisinde bulunan ev eşyalarının, (giysiler de dahil) yangın, hırsızlık, sel, su baskını, deprem, fırtına,geçici ikametgah masrafları, yer kayması,enkaz kaldırma,komşuluk mali mesuliyet, ziynet eşyaları hırsızlık hasarlarına karşı güvence altına alan Bireysel Konut Eşya Sigortası’dır.

Bu sigorta ayrıca sadece poliçe sahibinin değil, belirtilen evde yaşayan diğer bireylerin eşyalarını da poliçede belirtilen risklere karşı korur.


Ev Eşya Sigortası Teminatları:

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar Ağırlığı, Enkaz Kaldırma ve Sel-Su Baskını)
 • Hırsızlık
 • Yangın ve Dahili Su Mali Sorumluluk (Kiracı ve Komşuluk Sorumluluk)
 • Değerli Eşya Bedeli, toplam eşya bedelinin %30’u oranında teminata dahildir
 • Ziynet Eşyaları
 • Kazaen Kırılma
 • Eşya Deprem
 • Elektrik Hasarları
 • Eşyaların Geçici bir adreste bulunması
 • AIG Asistans Hizmetleri

Bu teminatların yanısıra AIG Ev yardım ( Asistans) teminatı  da ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Eşya sigorta bedeli, sigorta yaptırılan tarihte konutta yer alan tüm eşyaların yeniden satın alınabilmeleri için gerekli olan bedeldir.
 

ACİL İHTİYAÇLARINIZ İÇİN SİZE ÖZEL KONUT ASİSTANS HATTI (0212-334 20 37)  

Ev Eşya Sigortası Poliçe Teminatları

<>
  Gümüş Plan Altın Plan Platin Plan

Eşya - Yangın, Hırsızlık, Deprem, Ek Teminatlar

20.000 TL 30.000 TL 45.000 TL

Kiracı/Komşuluk Mali Sorumluluk (Yangın , Dahili Su)

3.000 TL 4.500 TL 6.750 TL

Ziynet Eşyası

1.000 TL 1.000 TL 1.000 TL

Kazaen Kırılma

500 TL 1.000 TL 1.000 TL

Elektirik Hasarları

500 TL 500 TL 500 TL

Eşyanın Geçici Bir Adreste Bulunması

200 TL 300 TL 450 TL

AIG Asistans Hizmetleri

Aylık Prim Tutarı

13,5 TL 19,5 TL 30 TL

*Yukarıdaki teminatlar satın alınan plan dahilinde değişkenlik göstermektedir, lütfen poliçenizi inceleyiniz. Azami yıllık toplam hasar ödemesi, poliçe üzerinde belirtilen toplam eşya sigorta bedeli ile sınırlı olacaktır, bu ürün yangın sigortaları ilk ateş esasına göre düzenlenmiştir.

Genel İstisna ve Uygulamalar

Bu poliçe ile verilen teminatlar tam kagir (betonarme karkas binalar) ve yığma kagir konut binaları içindeki eşyaları kapsar.
Ahşap evlerin içindeki eşyalara teminat verilemez.
Bodrum katında olan (zemin altı) konutlara seylap teminatı verilemez.

 

GENEL İSTİSNA VE UYGULAMALAR

 1. Ayaklanma, grev, iç karışıklık, Terörist Eylem, Savaş Doğuran Olaylar veya Nükleer Olay, Sigorta kapsamındaki Ev içinde bilinen ve önceden var olan şartların neden olduğu hasar veya kayıplar teminat kapsamında değildir.

 2. Eşya Kazaen Kırılma: Cep telefonları ve Sigortalı ve/veya aile bireyleri ve yanında çalışanların ihmali ve kasıtlı hareketleri sonucunda meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamında değildir. Bu teminata  TV, Music Sistemleri ,Masaüstü bilgisayarlar dahildir. Hasar nedeniyle ödenecek Olay Başına ve AYLIK Toplam Azami Teminat Poliçe üzerinde gösterilen limit ile sınırlıdır.Bu teminat için hasar ödemesi 12 aylık periyotta yanlızca 1 olayla sınırlıdır. Beher hasarda uygulanacak muafiyet tutarı TL 100’dır.

 3. Elektrik Hasarları: Kamu otoritesi yada çalışanları tarafından kasıtlı olarak elektiriğin kesilmesi yada voltaj düşüklüğü, Sigortalı ve aile bireyleri tarafından kazaen veya evdeyken elektik bağlantısının kesilmesi yada kapatılması nedeniyle eşyalarının zarar görmesi teminat kapsamında değildir. Olay Başına ve AYLIK Azami Toplam poliçe üzerinde belirtilen bedel ile  sınırlı olmak üzere teminat altına alınmıştır.Beher hasarda uygulanacak muafiyet tutarı 100 TL.dır. Şarjlı elektrikli cihazlar, cep telefonları ve laptop teminat haricidir. Sigortalı ve/veya aile bireyleri ve yanında çalışanların ihmali ve kasıtlı    hareketi sonucunda meydana gelebilecek hasarlar teminat  kapsamı dışındadır. Herbir hasarda 150 TL muafiyet uygulanacaktır.

 4. Eşyaların Başka Bir Adrese Taşınması ve Bulunması teminat kapsamında değildir.Eğer poliçede bu teminat var ise Poliçede belirtilen şartlarla teminata dahildir.

 5. Eskime, aşınma, yıpranma sebebiyle oluşabilecek hasarlar teminat kapsamında değildir.

 6. Misafir Eşyaları: Nakit para, döviz, değerli evraklar, hisse senetleri ve ziynet eşyaları teminat kapsamında değildir.

 7. Hasar esnasında eskime ve yıpranma uygulanacaktır.

 8. Ahşap evlerin içindeki eşyalar teminat kapsamında değildir.

 9. Bu poliçe ile verilen teminatlar sadece tam kagir (betonarme karkas binalar) konut binaları içerisindeki eşyaları kapsar.

 10. İnşaatı tamamlanmamış, boş, kullanılmayan evlerdeki eşyalara hiçbir teminat verilemez.

 11. Bir aydan fazla ikamet edilmeyen (boş kalan) evlerin içinde bulunan eşyalara ait sigorta teklifleri AIG Bireysel Sigortalar Departmanı tarafından ayrıca değerlendirilecektir.

 12. 10 kattan ve 20 daireden daha fazla apartmanlara ilişkin teklifler AIG Bireysel Sigortalar Departmanı tarafından değerlendirilecektir. Bodrum katında olan(zemin altı) konutlara bu ürün verilemez.

 13. Eşyanın geçici bir adreste bulunması olay başına ve aylık toplam poliçe üzerinde belirtilen bedel ile sınırlı olmak üzere teminat altında olup her bir hasarda 100 TL ve minimum hasarın %10 u oranında muafiyet  uygulanacaktır.Bu teminat için hasar ödemesi  12 aylık periyotta yanlızca 1 olayla sınırlıdır.

              * Verilen bilgiler özet niteliğinde olup genel ve özel şartlar için,yangın,hırsızlık,cam kırılması,3.sahışlara karşı mali mesuliyet genel şartlarını ve poliçenizi inceleyiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Ev-Eşya sigorta bedeli, evimizde bulunan eşyaların, günümüzdeki alım değerleri baz alınarak belirlenir. AIG Sigorta A.Ş Konut Eşya Poliçesi’nde; poliçedeki eşya teminatı, limitler dâhilinde "Yeni Değer” Esasına göre değerlendirilmekte olup, hasar esnasında giyim ve mefruşat dışında eşyalardan eskime payı düşülmemektedir.   

Ev Eşya poliçesinde deprem teminatı, otomatik teminat olup poliçede yazılı bedele kadardır.

Konut Yardım Hizmetleri :

Dâhili Tesisat Problemleri

Olay başı 150 USD, Yılda 3 Defa (Malzeme-Yol-İşçilik)

Elektrik Problemleri

Olay başı 150 USD, Yılda 3 Defa (Malzeme-Yol-İşçilik)

Anahtar Kaybı ve Unutulması

Olay başı 150 USD, Yılda 3 Defa Konuta Girememe-Çıkamama (Yol-İşçilik)

Konutta Kilitli Kalanların Kurtarılması

Olay başı 75 USD, Yılda 2 Defa (Malzeme- Yol- İşçilik)     

Sigortalı Faturalarının Ödenmesi 

Sigortalının Kaza-Hastalık Durumunda, Organizasyon

Konaklama Hizmeti

Yangın, Dâhili Su Basması Durumu Max 3 Gece, 3 Veya 4 Yıldız Otel

Konutun Korunması ve Gözetimi

Yangın, Dâhili Su Basması Durumu, Max 48 Saat

İkametgâha Öngörülemeyen Dönüş

Yakının Hastalığı/Vefatı Veya Konutta Hırsızlık, Yangın, Su Basması Durumunda; Ulaşım

Bilgi Hattı

Sigortalının Talep Ettiği Her Türlü İş Kolu İle İgili Adres, Telefon vb Bilgi…

Ambulans Gönderimi

Acil Durumlarda En Yakın Hastaneye Yılda 3 Defa Ambulansla Nakil Hizmeti

İlaç Teslimi

Gönderim Bedeli AIG Sigorta Asistans'e Ait, Organizasyon

Aylık olarak düzenlenen poliçenin başlangıç tarihi itibari ile tahakkuk eden prim ödemesinin tahakkuk vadesinden itibaren azami 30 günlük bir süre içinde ödenmemesi durumunda poliçe tahakkuk vadesinden itibaren azami 30 gün için yürürlükte kalacaktır.

Poliçe, tahakkuk eden prim ödemesinin tahakkuk vadesinden ve aylık olarak düzenlenen poliçenin başlangıç tarihinden itibaren azami 30 gün içerisinde ödenmemesi hâlinde, tahakkuk vadesinden itibaren azami 30 gün yürürlükte kalabilir.

Herhangi bir prim ödemesi, verilen azami süre (mehil) içerisinde ödenmemişse; ödenmesi gereken tarihi takiben 60 gün içerisinde ödenmesi, yazılı başvuru yapılması, sigortacı tarafından istenen her türlü bilgi ve belgenin tamamlanması ve bu poliçeye ait hâlen varsa geçmiş primlerin ödenmesi hâlinde poliçe tekrar yürürlüğe girebilir.

Poliçeler üzerinde yazılı olan 1 aylık sürede geçerli olup, başlangıç tarihinden itibaren birbirini takip eden aylar boyunca, aylık primlerin peşin ödenmesi hâlinde, kayıt ve şartlara tâbi kalarak, aylık poliçenin son gününe kadar yürürlükte kalacaktır. Sigortalının kendi isteği dışında gerçekleşen durumlar, mücbir sebepler olması veya poliçe üzerinde açıkça yazan zamanda primin herhangi bir sebeple ödenmemesi hâlinde, sözleşme tarihinden itibaren 30 gün yürürlükte kalacak; 30 gün sonunda hâlâ tahsil edilmemesi durumunda hiçbir ihtar yapılmaksızın otomatik olarak sona erecektir.

Sigortalının yazılı iptal başvuru yapması sonrasında, en son düzenlenen aylık poliçe üzerinden, sigortanın iptal ettiği güne bağlı olarak, gün bazlı prim iadesi ve o güne kadar işlenmemiş olan günlere ait prim tahsilatı yapılır. Sigortacı, sigortalıya 30 gün önceden bildirimde bulunarak, iptal gerçekleştirebilir, otomatik yenilemeyi durdurabilir.

 

Sigorta primi akit yapılır yapılmaz peşinen veya en geç, poliçenin teslimi karşılığında ödenmelidir. Aksi kararlaştırılmadıkça, poliçenin ön yüzüne de yazıldığı gibi; prim veya peşinatlar ödenmedikçe poliçe teslim edilmiş dahi olsa, sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigorta yaptıran kişi, poliçenin teslim edildiği günün sonuna kadar prim borcunu ödememesi durumunda temerrüde düşer ve temerrüde düştüğü tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödemezse, ihtara gerek olmaksızın poliçe feshi gerçekleşir.

 

İlgili Bağlantılar

AIG Konut Asistans - 0212 334 20 37 - 444 12 44