Skip Navigation?
 

AIG EV EŞYA SİGORTASI

AIG Sigorta'nın size özel hazırlamış olduğu Ev Eşya Sigortası evinizdeki eşyaları koruma altına alır.

Evdeki tüm bireylerin eşyalarını

 • YANGIN
 • YILDIRIM
 • SEL
 • TERÖR
 • HIRSIZLIK
 • SU BASKINI gibi çeşitli risklere karşı güvence altına alır.

Faydalı Bilgiler

AIG Sigorta'nın size özel hazırlamış olduğu Ev Eşya Sigortası evinizdeki eşyaları koruma altına alır.

Yuvanızı her türlü riske karşı koruyan bu plan dahilinde ister ev sahibi olun ister kiracı, içiniz artık daha rahat. Ev Eşya Sigortası, ev eşyalarınızı yangın, yıldırım,sel gibi doğal afetlere; terör, hırsızlık ve su baskını gibi çeşitli risklere karşı güvence altına alır. Bu sigorta ayrıca sadece poliçe sahibinin değil, belirtilen evde yaşayan diğer bireylerin eşyalarını da poliçede belirtilen risklere karşı korur.

Genel İstisna ve Uygulamalar

Ev-Eşya sigorta bedeli, evimizde bulunan eşyaların, günümüzdeki alım değerleri baz alınarak belirlenir. AIG Sigorta A.Ş Konut Eşya Poliçesi’nde; poliçedeki eşya teminatı, limitler dâhilinde "Yeni Değer” Esasına göre değerlendirilmekte olup, hasar esnasında giyim ve mefruşat dışında eşyalardan eskime payı düşülmemektedir.   

Konut-Eşya poliçesinde deprem teminatı, poliçede yazılı bedele kadardır.

Konut Yardım Hizmetleri :

Dâhili Tesisat Problemleri

Olay başı 150 USD, Yılda 3 Defa (Malzeme-Yol-İşçilik)

Elektrik Problemleri

Olay başı 150 USD, Yılda 3 Defa (Malzeme-Yol-İşçilik)

Anahtar Kaybı ve Unutulması

Olay başı 150 USD, Yılda 3 Defa Konuta Girememe-Çıkamama (Yol-İşçilik)

Konutta Kilitli Kalanların Kurtarılması

Olay başı 75 USD, Yılda 2 Defa (Malzeme- Yol- İşçilik)     

Sigortalı Faturalarının Ödenmesi 

Sigortalının Kaza-Hastalık Durumunda, Organizasyon

Konaklama Hizmeti

Yangın, Dâhili Su Basması Durumu Max 3 Gece, 3 Veya 4 Yıldız Otel

Konutun Korunması ve Gözetimi

Yangın, Dâhili Su Basması Durumu, Max 48 Saat

İkametgâha Öngörülemeyen Dönüş

Yakının Hastalığı/Vefatı Veya Konutta Hırsızlık, Yangın, Su Basması Durumunda; Ulaşım

Bilgi Hattı

Sigortalının Talep Ettiği Her Türlü İş Kolu İle İgili Adres, Telefon vb Bilgi…

Ambulans Gönderimi

Acil Durumlarda En Yakın Hastaneye Yılda 3 Defa Ambulansla Nakil Hizmeti

İlaç Teslimi

Gönderim Bedeli AIG Sigorta Asistans'e Ait, Organizasyon

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar Ağırlığı, Enkaz Kaldırma ve Sel-Su Baskını)
 • Hırsızlık
 • Yangın ve Dahili Su Mali Sorumluluk (Kiracı ve Komşuluk Sorumluluk)
 • Kazaen Kırılma
 • Yangın ve Dahili Su Mali Sorumluluk (Kiracı ve Komşuluk Sorumluluk)
 • Değerli Eşya Bedeli, toplam eşya bedelinin %30’u oranında teminata dahildir.
 • Ziynet Eşyaları
 • Eşya Deprem
 • Elektrik Hasarları
 • Eşyaların Geçici bir adreste bulunması

 

Poliçe, tahakkuk eden prim ödemesinin tahakkuk vadesinden ve aylık olarak düzenlenen poliçenin başlangıç tarihinden itibaren azami 30 gün içerisinde ödenmemesi hâlinde, tahakkuk vadesinden itibaren azami 30 gün yürürlükte kalabilir.

Herhangi bir prim ödemesi, verilen azami süre (mehil) içerisinde ödenmemişse; ödenmesi gereken tarihi takiben 60 gün içerisinde ödenmesi, yazılı başvuru yapılması, sigortacı tarafından istenen her türlü bilgi ve belgenin tamamlanması ve bu poliçeye ait hâlen varsa geçmiş primlerin ödenmesi hâlinde poliçe tekrar yürürlüğe girebilir.

Poliçeler üzerinde yazılı olan 1 aylık sürede geçerli olup, başlangıç tarihinden itibaren birbirini takip eden aylar boyunca, aylık primlerin peşin ödenmesi hâlinde, kayıt ve şartlara tâbi kalarak, aylık poliçenin son gününe kadar yürürlükte kalacaktır. Sigortalının kendi isteği dışında gerçekleşen durumlar, mücbir sebepler olması veya poliçe üzerinde açıkça yazan zamanda primin herhangi bir sebeple ödenmemesi hâlinde, sözleşme tarihinden itibaren 30 gün yürürlükte kalacak; 30 gün sonunda hâlâ tahsil edilmemesi durumunda hiçbir ihtar yapılmaksızın otomatik olarak sona erecektir.

Sigortalının yazılı iptal başvuru yapması sonrasında, en son düzenlenen aylık poliçe üzerinden, sigortanın iptal ettiği güne bağlı olarak, gün bazlı prim iadesi ve o güne kadar işlenmemiş olan günlere ait prim tahsilatı yapılır. Sigortacı, sigortalıya 30 gün önceden bildirimde bulunarak, iptal gerçekleştirebilir, otomatik yenilemeyi durdurabilir.

 

Sigorta primi akit yapılır yapılmaz peşinen veya en geç, poliçenin teslimi karşılığında ödenmelidir. Aksi kararlaştırılmadıkça, poliçenin ön yüzüne de yazıldığı gibi; prim veya peşinatlar ödenmedikçe poliçe teslim edilmiş dahi olsa, sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigorta yaptıran kişi, poliçenin teslim edildiği günün sonuna kadar prim borcunu ödememesi durumunda temerrüde düşer ve temerrüde düştüğü tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödemezse, ihtara gerek olmaksızın poliçe feshi gerçekleşir.